W dniu 4 października 2011 roku nasz Kolega dr inż. Zdzisław Czaplicki (członek Zarządu SW PŁ), w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie wynalazczości, otrzymał z rąk Prezesa Rady Ministrów Odznakę Honorową " Za Zasługi dla Wynalazczości". Gratulujemy!

12_zarz2011list

Dr inż. Zdzisław Czaplicki zajmuje się naukowo nowymi metodami badawczymi, naturalnymi surowcami włókienniczymi oraz innowacyjnymi technologiami z zakresu włókiennictwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jego naukowe osiągnięcia mają wybitny charakter, o czym świadczą otrzymane nagrody, wyróżnienia i odznaczenia: Włókniarz Roku 2006, Wyróżniony Inżynier 2008 w Plebiscycie Przeglądu Technicznego, wyróżnienie „Łódzka EUREKA” w 2008 i 2009 roku za wybitne osiągnięcia naukowe, Belgijski Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości 2008, Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP w 2010 roku. W latach 2007-2011 otrzymał 8 nagród i dyplomów od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze.

Spis artykułów

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt