KALENDARIUM
1 lutego 1995       - ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIA
21 kwietnia 1995  - ZAREJESTROWANIE STOWARZYSZENIA W  SĄDZIE
25 listopada 1995 - I KRAJOWY ZJAZD CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

14 grudnia 1995   - PIERWSZE ZEBRANIE ZARZĄDU
27 listopada 1999 - II KRAJOWY ZJAZD CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA

3 grudnia 2004    - III KRAJOWY ZJAZD CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

1 kwietnia 2011   - IV KRAJOWY ZJAZD CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

2 czerwca 2017  - V ZJAZD STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW


W latach 1959 - 1976 przy Politechnice Łódzkiej działało STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ. Głównym celem stowarzyszenia było realizowanie idei "absolwenci należą do uczelni - uczelnia do absolwentów". Wspomniany okres działalności stowarzyszenia zapisał się w historii uczelni w sposób trwały i stanowił dowód konieczności więzi z jej absolwentami.
W roku jubileuszu 50-lecia uczelni, w gronie jej absolwentów, którzy spotkali się na licznych zjazdach wydziałowych, wykrystalizował się pogląd o celowości reaktywowania stowarzyszenia.

1 lutego 1995 roku odbyło się zebranie założycielskie STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ. W spotkaniu wzięło udział 20 osób w tym 6 spoza uczelni. Zebrani podjęli uchwałę o założeniu Stowarzyszenia, uchwalili jego statut oraz wybrali Komitet Założycielski upoważniając go do rejestracji Stowarzyszenia.

W skład Komitetu Założycielskiego weszli: Kazimierz Kopias, Jerzy Kosiorowski, Tadeusz Koter, Józef Mayer i Grzegorz Pisarski.

Sąd Wojewódzki w Łodzi decyzją z dnia 21 kwietnia 1995 roku zarejestrował Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Łódzkiej z siedzibą w Łodzi ul. Ks. I. Skorupki 6/8.
Pierwsze walne zebranie członków Stowarzyszenia odbyło się w sobotę 25 listopada 1995r. o godzinie 11:00 w Społecznym Domu Studenta, Al. Politechniki 3. Na zjeździe przedyskutowano kierunki działalności Stowarzyszenia, zapoznano członków ze Statutem oraz wybrano władze Stowarzyszenia. Przewodniczącym został Marian Mikołajczyk, jego zastępcami: Krzysztof Pawlak i Janusz Lipiński, sekretarzem Hanna Morawska i skarbnikiem Zbigniew Myszkowski.
27 listopada 1999 roku odbył się II Krajowy Zjazd Stowarzyszenia, na którym wybrano nowego przewodniczącego - Juliana Bąkowskiego (Dyrektor Generalny LOZAMET-u).

W dniu 3 grudnia 2004  odbył się III Krajowy Zjazd Stowarzyszenia, na którym Julian Bąkowski został wybrany przewodniczącym SWPŁ. W skład Prezydium Zarządu SWPŁ weszli jako z-cy przewodniczącego: Hanna Zdanowska, Andrzej Jopkiewicz oraz  Witold Gerlicz – członek prezydium, Grażyna Pomorska – skarbnik, Hanna Morawska – sekretarz.

2 czerwca 2017 roku odbył się V Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej. Na zjeździe nadano godność honorowego członka SWPŁ, dokonano wyboru Zarządu, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz dokonano zmian w statucie. Szczegóły -> tutaj

 

 

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt