W dniu 3 grudnia 2004  odbył się III Krajowy Zjazd Stowarzyszenia, na którym Julian Bąkowski został wybrany przewodniczącym SWPŁ. W skład Prezydium Zarządu SWPŁ weszli jako z-cy przewodniczącego: Hanna Zdanowska, Andrzej Jopkiewicz oraz  Witold Gerlicz – członek prezydium, Grażyna Pomorska – skarbnik, Hanna Morawska – sekretarz.

Spis artykułów

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt