CELE STOWARZYSZENIA

1. Utrzymanie łączności z Politechniką Łódzką i współpraca dla dalszego jej rozwoju, w szczególności poprzez poszerzenie kontaktów wychowanków z uczelnią i macierzystymi jej władzami.

2. Utrzymanie i stałe pogłębienie więzi koleżeńskiej, dla pielęgnowania tradycji zawodu oraz zasad etyki zawodowej.

3. Organizowanie różnych form pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

4. Rozwój różnych form opieki nad kończącymi studia oraz absolwentami Politechniki Łódzkiej rozpoczynającymi pracę zawodową.

5. Popularyzacja osiągnięć naukowych i naukowo-technicznych absolwentów.

6. Organizowanie pomocy materialnej dla członków oraz rodzin po zmarłych członkach.

7. Koleżeńskie pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne.

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt