W dniu 16 listopada 2011 roku odbyło się w Auli Minor PŁ zebranie Koła Włókienników, na którym podjęto dwie istotne uchwały kierowane pod adresem Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej:

1) W sprawie powołania Koła Włókienników.

2) W sprawie wystąpienia z uchwałą do Rady Miejskiej w Łodzi z wnioskiem o nadanie jednej z ulic naszego miasta imienia prof. Władysława Bratkowskiego.

Obie uchwały były zgłoszone na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 22 listopada br. i spotkały się z przychylnym stanowiskiem jego członków.
Podjęto uchwałę o powołaniu Koła Włókienników, a sprawę wniosku o nadanie jednej z ulic Łodzi imienia prof.  Władysława Bratkowskiego przyjęto do dalszego postępowania.

Poniżej treść uchwały Zarządu Głównego w sprawie powołania Koła Włókiennków.

 

Łódź, 22 listopada 2011 r.


Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej
W dniu 22 listopada 2011 r. na wniosek grupy inicjatywnej (lista w załączeniu) Zarząd Główny Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej powołuje Koło Włókienników. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 20 członków Zarządu Głównego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Główny SW PŁ

Spis artykułów

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt