W dniu 14 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej w sprawie przyznania tytułu Najlepszego absolwenta Politechniki Łódzkiej w 2014 roku.

Kapituła Konkursu powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej w składzie:

Przewodniczący:

  • prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Członkowie:

  • mgr inż. Julian Bąkowski
  • prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
  • dr hab. Elżbieta Staryga, prof. PŁ
  • prof. dr hab. Stanisław Wysocki
  • dr inż. Piotr Słoma

na posiedzeniu w dniu 14 maja 2015 r. rozpatrzyła 10 wniosków o przyznanie tytułu „Najlepszego Absolwenta Politechniki Łódzkiej w 2014 r.”.

Na konkurs wpłynęły kandydatury z Wydziałów:

Mechaniczny

Ernest Czerwiński
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Michał Maciejewski

Chemiczny

Anna Stefaniuk- Grams

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Damian Kreczmer

Biotechnologii i Nauk o Żywności

Michał Kaczmarek

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Edyta Skiba
Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Sławomir Kępka

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Anna Kamińska

IFE

Krzysztof Karolczak

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

Adela Walczak

     Kapituła Konkursu zapoznając się z przedstawioną dokumentacją wzięła pod uwagę średnią ocenę ze studiów, ocenę z pracy dyplomowej oraz aktywność naukową w trakcie studiów oraz inne osiągnięcia i dokonania w okresie studiowania – publikacje, udział w pracach badawczych, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

            Po wnikliwej dyskusji, Kapituła Konkursu jednomyślnie postanowiła przyznać tytuł najlepszego absolwenta Politechniki Łódzkiej w 2014 r. absolwentce Wydziału Chemicznego Pani mgr inż. Annie Stefaniuk- Grams oraz wyróżnienie absolwentowi Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Panu mgr inż. Michałowi Maciejewskiemu.

Spis artykułów

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt