Kapituła Konkursu na Najlepszego absolwenta Politechniki Łódzkiej pod przewodnictwem Prorektora ds. edukacji prof. dr hab. inż. Sławomira Wiaka, na posiedzeniu w dniu 13 maja 2014 r. rozpatrzyła 10 wniosków, które wpłynęły z dziewięciu Wydziałów PŁ oraz Instytutu Papiernictwa i Poligrafii o przyznanie tytułu „Najlepszego Absolwenta Politechniki Łódzkiej w 2013 r.”.

     Kapituła Konkursu przyznała tytuł najlepszego absolwenta Politechniki Łódzkiej w 2013 r. absolwentce Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska mgr inż. arch. Katarzynie Tomaszewskiej oraz wyróżnienie absolwentce Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów mgr inż. Anicie Butwickiej. Nagroda i wyróżnienie zostały wręczone podczas uroczystego posiedzenia Senatu PŁ w dniu 23 maja 2014 roku o godzinie 11.00 w audytorium im. A. Sułtana przy ul. Stefanowskiego 1/15.

     Gratulacje dla Najlepszej Absolwentki PŁ Pani mgr inż. arch. Katarzyny Tomaszewskiej oraz dla wyróżnionej Absolwentki Pani mgr inż. Anity Butwickiej, jak również gratulacje na ręce Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Dziekana Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów składa w imieniu członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechnik Łódzkiej

 

 

Prezes SWPŁ        

mgr inż. Julian Bąkowski

Spis artykułów

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt