W dniu 16 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej w sprawie przyznania tytułu Najlepszego absolwenta Politechniki Łódzkiej w 2015 roku.

Kapituła Konkursu powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej w składzie:

Przewodniczący:

  • prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Członkowie:

  • mgr inż. Julian Bąkowski
  • prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
  • prof. dr hab. Stanisław Wysocki
  • dr hab. Elżbieta Staryga, prof. PŁ
  • dr inż. Ewa Chojnacka
  • dr inż. Piotr Słoma

na posiedzeniu w dniu 16 maja 2015 r. rozpatrzyła 10 wniosków o przyznanie tytułu „Najlepszego Absolwenta Politechniki Łódzkiej w 2015 r.”.

Na konkurs wpłynęły kandydatury z Wydziałów:

Mechaniczny

Adam Wijata

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Piotr Gajowniczek

Chemiczny

Piotr Drelich

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Julita Maria Augustyniak

Biotechnologii i Nauk o Żywności

Martyna Boryń

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Damian Sokołowski

Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Magdalena Marciniak

Wydział Organizacji i Zarządzania

Anna Teresa Rogalska

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Konrad Gładyszewski

IFE

Magdalena Mizak

    

      Kapituła Konkursu zapoznając się z przedstawioną dokumentacją wzięła pod uwagę średnią ocenę ze studiów, ocenę z pracy dyplomowej oraz aktywność naukową w trakcie studiów oraz inne osiągnięcia i dokonania w okresie studiowania – publikacje, udział w pracach badawczych, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

      Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom prezentowanych prac, po wnikliwej dyskusji, Kapituła Konkursu jednomyślnie postanowiła przyznać tytuł najlepszego absolwenta Politechniki Łódzkiej w 2015 r. absolwentowi Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Panu mgr inż. Damianowi Sokołowskiemu.

 

Spis artykułów

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt