1medal spwir awers Miło nam poinformować, że nasz kolega, członek zarządu SWPŁ dr inż. Zdzisław Czaplicki, otrzymał Medal Honorowy Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira, za innowacje i osiągnięcia techniczne w dziedzinie włókiennictwa.

     Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusz Sendzimirajest nadawany najwybitniejszym twórcom techniki i organizatorom ruchu innowacji w Polsce oraz instytucjom zasłużonym dla rozwoju innowacji.

Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

 

 

Łodzianie, Kawalerowie Honorowego Medalu SPWiR
im. Tadeusza Sendzimira

Lp. Nr medalu Imię i nazwisko Rok
1 8.  prof. dr hab. inż. Zdzisław Haś, Politechnika Łódzka 1998
2 24. doc. dr inż. Lidia Jackiewicz-Kozanecka, Łódź 1999
3 101. prof. dr hab. inż. Marek Bartosik, Politechnika Łódzka 2002
4 130.  dr hab. inż. Edward F. Rybicki, Politechnika Łódzka 2003
5 145. prof. dr hab. inż. Piotr Jerzy Kula, Politechnika Łódzka 2004
6 158. prof. dr hab. inż. Stanisław Mitura, Politechnika Łódzka 2005
7 161. prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski, Politechnika Łódzka 2005
8 162.  prof. dr hab.  Bogdan Wendler, Politechnika Łódzka 2005
9 180.  mgr inż. Adam Rylski, Łódź 2007
10 184.  prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka 2008
11 205. prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski, Instytut Włókiennictwa 2009
12 210. prof. dr hab. inż. Jan Krysiński, Politechnika Łódzka 2010
13 233. Przegląd Włókienniczy, Łódź 2011
14 261. dr inż. Zdzisław Czaplicki 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis artykułów

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt