bakowski

W poczet honorowych członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej został przyjęty na Zjeździe SW PŁ w dniu 2 czerwca 2017 roku.

wiakW poczet honorowych członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej został przyjęty na Zjeździe SW PŁ w dniu 2 czerwca 2017 roku.

Czytaj więcej...

zdanowskaW poczet honorowych członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej została przyjęta na Zjeździe SW PŁ w dniu 2 czerwca 2017 roku.

Czytaj więcej...

lipinskiW poczet honorowych członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej został przyjęty na Zjeździe SW PŁ w dniu 2 czerwca 2017 roku.

Hania Morawska KoraszewskaW poczet honorowych członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej została przyjęta na Zjeździe SW PŁ w dniu 2 czerwca 2017 roku.

Prof. dr hab. inż. Stanisław BieleckiUr. 9 listopada 1946 r.  Absolwent Wydziału Chemii Spożywczej, dyplom mgr inż. 1970, doktorat (1978r.) na Wydziale Chemii Spożywczej, habilitacja (1990 r.) Wydział Chemii Spożywczej, tytuł naukowy 1999 r. - Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii.

Czytaj więcej...

szoslandUr. 16.01.1925. Absolwent Wydziału Włókienniczego, mgr inż. włókiennik (1952), dr nt (1962), dr hab. (1966), prof. nadzw. (1973), prof. zw. (1986), Dr h.c. MGAT, Dr h.c. PŁ.; kierownik Katedry Tkactwa, dyr. Instytutu Mechanicznej Technologii Włókna (25lat), dziekan Wydz. Włókienniczego PŁ (trzy kadencje);  wypromował ponad 1200 magistrów i inżynierów.

Czytaj więcej...

jopkiewiczUrodzony w Warszawie w dniu 16 stycznia 1937r. W 1954 roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Praca magisterska dotycząca obliczania rekuperatorów do podgrzewania dmuchu w żeliwiakach została obroniona w 1960 roku i stała się zaczątkiem tematyki rozwijanej w działalności naukowo badawczej Zakładu Odlewnictwa PŁ w zakresie wytapiania żeliwa w żeliwiakach. Tematyka rekuperatorów kontynuowana była w pracy doktorskiej obronionej w 1965 roku. Dalsze prace naukowe ukierunkowane były na doskonalenie konstrukcji rekuperatorów oraz ich eksploatacji, począwszy od czujników pomiarowych a na systemach automatycznego sterowania skończywszy.

Czytaj więcej...

Image1W 1973 roku ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Ekonometria.
W latach 1973 - 1979 pracowała w NBP realizując się w obszarze kredytów oraz informatyki. Od 1979 roku jest pracownikiem PKO PB. W 1998 roku została Dyrektorem Oddziału Regionalnego PKO PB a od 2004 r. została Dyrektorem Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO BP SA.

29 listopada 2007 została powołana na stanowisko wojewody łódzkiego.

Czytaj więcej...

mikolajczyk

Absolwent Wydziału Chemicznego PŁ w roku 1959.

 

Czytaj więcej...

krysinski

Absolwent Wydziału Mechanicznego PŁ, specjalność Maszyny i Urządzenia Energetyczne, dyplom 1957.

 

Czytaj więcej...

mieszkowski bw

Urodził się 17 stycznia 1913 roku w Tomaszowie Lubelskim.

W 1939 r. ukończył Sekcję Samochodową na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej.

 

Czytaj więcej...

mayer bw

Absolwent Wydziału Chemicznego PŁ w roku 1961.

 

Czytaj więcej...

kopias

Ukończył studia na Wydziale Włókienniczym PŁ (specjalność włókiennicza inżynieria mechaniczna – dziewiarstwo).

 

Czytaj więcej...

kosiorowski

Urodził się 5 października 1929 roku w Zgierzu. Absolwent Wydziału Mechanicznego PŁ w roku 1956.

 

Czytaj więcej...

pisarski

Absolwent Wydziału Chemicznego w 1962 roku (dyplom w zakresie inżynierii chemicznej).

 

Czytaj więcej...

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt