Rozpoczynamy prezentacje najciekawszych prac studenckich z przedmiotu Interdyscyplinarny Projekt Zespołowy na Wydziale BAiIŚ. Prace były prowadzone metodą PBL - Problem Based Learning - uczenie się na bazie problemu. Jest to metoda, w ramach której studenci rozwiązują konkretny, rzeczywisty problem, zdefiniowany przez firmę lub inny podmiot społeczno-gospodarczy. Nie otrzymują na początku żadnego wsparcia teoretycznego w postaci wykładów czy ćwiczeń. Całą wiedzę, niezbędną do rozwiązania problemu, muszą zdobyć sami, a następnie w ramach spotkań z grupą projektową nauczyć się nią dzielić, tak by cały zespół mógł z niej skorzystać. Dzięki temu, poza kompetencjami kierunkowymi, w młodych ludziach rozwija zdolność komunikacji i pracy w grupie. Nauczyciel jest tu jedynie mentorem, wspomagającym grupę w procesie uczenia się.

Dziś film-prezentacja zespołu w składzie:

Olga Cwojdzińska - architektura

Robert Głowala - budownictwo

Kamil Góra - inżynieria środowiska

Marta Krawczyńska - architektura

Natalia Rusak - architektura

Opiekunem był dr hab. inż. arch. Bartosz Hunger, prof. uczelni.

  

Pod adresem poniżej moment wręczania nagród dla Najlepszego Absolwenta przynawanych przez Stowarzyszenie Wychowanków PŁ w roku 2019 i 2020 podczas uroczystego posiedzenia Senatu w dniu 24 maja 2021 roku.

https://youtu.be/IMCVZAJIeMM?t=3814

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że w XXVII Plebiscycie Czytelników "Przeglądu Technicznego" wśród laureatów jest aż dwóch członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

zczaplicki


Tytuł Złotego Inżyniera 2020 w kategorii Innowacje

zdobył dr hab. inż. Zdzisław Czaplicki.

Informacja na stronie Przeglądu Technicznego --> tutaj.

 

 

 

 

arylski
Tytuł Srebrnego Inżyniera 2020 w kategorii Innowacje

zdobył dr inż. Adam Rylski.

Informacja na stronie Przeglądu Technicznego --> tutaj.

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy i pękamy z dumy!

 

Kapituła Konkursu powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej pod przewodnictwem:

Prorektora ds. Studenckich dr hab. inż. Witolda Pawłowskiego prof. Uczelni oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków PŁ dr hab. inż. Jacka Szera prof. Uczelni w składzie:  

Członkowie Kapituły:

prof. dr hab. inż. Jolanta Prywer,

dr hab. inż. Zdzisław Czaplicki,

dr inż. Ewa Chojnacka,

dr inż. Piotr Górski,

dr inż. Piotr Słoma,

na posiedzeniu w dniu 17 maja 2021 r. rozpatrzyła 9 wniosków o przyznanie tytułu „Najlepszego Absolwenta Politechniki Łódzkiej 2020 r.”.

Na konkurs wpłynęły kandydatury z Wydziałów:

 WYDZIAŁ

IMIĘ I NAZWISKO

Mechaniczny

   Michał Tarkowski

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

   Mateusz Wojtunik

Chemiczny

   Karolina Beton
   Mateusz Pokora

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

   Karolina Burakowska

Biotechnologii i Nauk o Żywności

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

   Aneta Wiśniewska
   Karolina Szczepaniak   
   MIchał Szmigielski

Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

   Paulina Pędziwiatr

                                                           

            Kapituła Konkursu zapoznając się z przedstawioną dokumentacją wzięła pod uwagę średnią ocenę ze studiów, ocenę z pracy dyplomowej oraz aktywność naukową w trakcie studiów oraz inne osiągnięcia i dokonania w okresie studiowania – publikacje, udział w pracach badawczych, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

            Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom prezentowanych wniosków złożonych w konkursie, po wnikliwej dyskusji, Kapituła Konkursu postanowiła przyznać tytuł:

„Najlepszego Absolwenta Politechniki Łódzkiej 2020 r.” absolwentce Wydziału Chemicznego - Pani mgr inż. Karolinie Beton.

 

GRATULUJEMY!

 

Trzy misje Politechniki Łódzkiej: działalność naukowo-badawcza, kształcenie  oraz kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem. O decyzjach i osiągnięciach w tych kluczowych obszarach opowiada Rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik.

Link do filmu - > tutaj.

Z okazji jubileuszu 75-lecia Politechniki Łódzkiej i 35-lecia „Życia Uczelni” został zorganizowany konkurs na esej „Moja Politechnika”.

Decyzją Kapituły, której przewodniczył rektor kadencji 2016-20 prof. Sławomir Wiak, wyróżnienie otrzymała Pani Elżbieta Muszyńska.

Zachęcamy do przeczytania eseju Pani Elżbiety Muszyńskiej "Moja Politechnika, już na zawsze" - link do treści na stronie Życia Uczelni -> tutaj.

Z okazji jubileuszu 75-lecia Politechniki Łódzkiej i 35-lecia „Życia Uczelni” został zorganizowany konkurs na esej „Moja Politechnika”.

Decyzją Kapituły, której przewodniczył rektor kadencji 2016-20 prof. Sławomir Wiak, wyróżnienie otrzymał Pan Jerzy Nowakowski, absolwent Wydziału Mechanicznego z 1964 roku.

Zachęcamy do przeczytania eseju Pana Jerzego Nowakowskiego "Moja Politechnika, studia w trudnych czasach" - link do treści na stronie Życia Uczelni -> tutaj.

Z okazji jubileuszu 75-lecia Politechniki Łódzkiej i 35-lecia „Życia Uczelni” został zorganizowany konkurs na esej „Moja Politechnika”.

Decyzją Kapituły, której przewodniczył rektor kadencji 2016-20 prof. Sławomir Wiak, nagrodę Grand Prix w wysokości 5 000 zł otrzymuje Pan Eugeniusz Łysek, absolwent Wydziału Włókienniczego. W swojej pracy wspomina studia, a także postaci wybitnych profesorów, z którymi miał zajęcia. Przytacza przy tym sympatyczne anegdoty. Z sentymentem wspomina swoich kolegów i ich zaangażowanie w powstanie organizacji studenckich, które do dziś działają na Politechnice.

Zachęcamy do przeczytania eseju Pana Eugeniusza Łyska "Nasze kochane Włókno" - link do treści na stronie Życia Uczelni -> tutaj.

 

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt