mieszkowski bw

Urodził się 17 stycznia 1913 roku w Tomaszowie Lubelskim.

W 1939 r. ukończył Sekcję Samochodową na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej.

 

 

Cały okres okupacji pracował jako asystent prof. B. Stefanowskiego, brał czynny udział w tajnym nauczaniu i ruchu oporu.

Od 1945 r. uczestniczył w powstawaniu Politechniki Łódzkiej. Tutaj w nowopowstałej Katedrze Techniki Cieplnej  specjalizował się w pomiarach cieplnych. W latach 1958-60 Prodziekan Wydziału Mechanicznego, w 1969-70 był kierownikiem Katedry Techniki Cieplnej, współorganizował Instytut Techniki Cieplnej i Chłodnictwa, którego wicedyrektorem był aż do przejścia na emeryturę w 1983 r. Współpracę z Politechniką utrzymywał wykładając jeszcze przez 6 lat termodynamikę na Wydziale Mechanicznym.

Był również inicjatorem powstania i współorganizatorem Muzeum i Księgi Pamięci Politechniki Łódzkiej oraz przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika jej pierwszego Rektora – Prof. Bohdana Stefanowskiego.

Odznaczony krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Zmarł w 4 września 2007 r. w wieku 94 lat.

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt