mayer bw

Absolwent Wydziału Chemicznego PŁ w roku 1961.

 

 

Pracę dyplomową w zakresie radiochemii wykonał pod kierunkiem prof. Alicji Dorabialskiej. Stopnie naukowe uzyskał w zespole prof. Jerzego Kroh specjalizując się w chemii radiacyjnej.

Pełnił szereg funkcji w Politechnice Łódzkiej, między innymi był prodziekanem (1987-90) i dziekanem ( 1990-93) Wydziału Chemicznego. Jako prorektor doprowadził w 1995 roku do reaktywacji Stowarzyszenia Wychowanków PŁ. W latach 1996-2002 był rektorem Politechniki Łódzkiej. W tym okresie uczelnia prowadziła dynamiczną działalność inwestycyjną m.in. oddano do użytku nowy budynek Biblioteki PŁ oraz Studium Języków Obcych. Znacznie wzrosła liczba studentów i doktorantów. Doprowadził do usamodzielnienia się Filii PŁ w Bielsku-Białej. Obecnie jest to Akademia Techniczno-Humanistyczna. Dorobek naukowy profesora obejmuje ponad 100 publikacji. Prof. Mayer jest m.in. członkiem Rady Redakcyjnej „Journal of Radioanalitycal and Nuclear Chemistry”, Państwowej Rady ds. Atomistyki i Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.

Był doktorem honoris causa  Akademii Techniczno−Humanistycznej, doktorem honoris causa Uniwersytetu Strathclyde i doktorem honoris causa Uniwersytetu Abertay Dundee.

Odznaczony m.in. Medalem M. Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych za osiągnięcia naukowe (1989) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002).

Profesor Józef Mayer zmarł 19 listopada 2016 roku.

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt