Prof. dr hab. inż. Stanisław BieleckiUr. 9 listopada 1946 r.  Absolwent Wydziału Chemii Spożywczej, dyplom mgr inż. 1970, doktorat (1978r.) na Wydziale Chemii Spożywczej, habilitacja (1990 r.) Wydział Chemii Spożywczej, tytuł naukowy 1999 r. - Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii.

Funkcje pełnione w Politechnice Łódzkiej: członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (1984, 1990), członek Wydziałowej Komisji Programowej (1991 – 1993), z-ca Dyrektora Instytutu Biochemii Technicznej ds. Naukowych (1992 – 1998), Prodziekan Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii (1993 – 1996), Dziekan Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii (1996 – 2002), członek Senatu Politechniki Łódzkiej (od 1996 r.) Dyrektor Instytutu Biochemii Technicznej (od 1998 r.), Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni (2002 – 2008), Rektor Politechniki Łódzkiej na kadencję 2008 - 2012.


Na stanowisku profesora zwyczajnego od 2003r. Specjalności naukowe to biochemia, biotechnologia: molekularna i przemysłowa, biokataliza stosowana, biosynteza enzymów,  biokataliza w układach niekonwencjonalnych, enzymatyczna synteza oligosacharydów i polisacharydów; molekularne i techniczne aspekty biosyntezy celulozy mikrobiologicznej, biomateriały. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji,  w tym 21 patentów i 17 zgłoszeń patentowych .

Działa na rzecz przekształcenia regionu łódzkiego w "dolinę nowoczesnych technologii" jako: Koordynator Centrum Zaawansowanych Technologii „BioTechMed” Łódź, współtwórca i członek Polskiej Federacji Biotechnologii (PFB), członek zespołu interdyscyplinarnego do spraw przygotowania projektu Programu operacyjnego „Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne”, inicjator i koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Biotechnologii, inicjator i Koordynator Centrum Doskonałości Biotechnologia Przemysłowa, również jako przewodniczący Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN (2003-2008), przewodniczący   Komitetu Biotechnologii  przy Prezydium PAN, Oddział Łódź.  Działa także na forum międzynarodowym jako: członek zarządu Europejskiej Federacji Biotechnologii (2001-2005), członek  Komitetu Naukowego European Section on Applied Biocatalysis, członek Industrial Biotechnology Steering Group in The European Technology Platform for Sustainable Chemistry (Sus-Chem- ETP), członek Advisory Group for the 7th Framework Programme ( Prioritet 2: Food, Agriculture, Fisheries and Biotechnology).

Zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej od wielu lat. W poczet honorowych członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej został przyjęty na Krajowym Zjeździe SWPŁ w dniu 1 kwietnia 2011 roku.

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt