wiakW poczet honorowych członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej został przyjęty na Zjeździe SW PŁ w dniu 2 czerwca 2017 roku.

Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak (profesor zwyczajny), absolwent Wydziału Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej (1973).
W 1979 r. obronił pracę doktorską. Habilitował się w 1990 r. W 2002 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Jest od 2007 roku dyrektorem Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych. W kadencji 2008–2012 był dziekanem Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, w latach 2012-2016 pełnił funkcję prorektora ds. edukacji. W kwietniu 2016 r. został wybrany na rektora Politechniki Łódzkiej.

Specjalnością naukową prof. Wiaka jest informatyka oraz elektrotechnika. Wiodące tematy badawcze to: systemy mechatroniczne, technologie informatyczne, modele numeryczne, systemy eksperckie, systemy bazodanowe, systemy e-learningowe.  Odbył wieloletnie staże zagraniczne, jako Visiting Professor wyjeżdżał do: Uniwersytetu w Pawii, oraz Uniwersytetu d’Artois w Arras.Prowadzi współpracę  międzynarodowa z uczelniami: University of Southampton, National Technical University of Athens, University of West Bohemia – Pilzno, University of Prague, University of  Arras, University of Maribor, University of Pavia, University of Vigo, Czeska Akademia Nauk, Midle East Technical University w Ankarze (Turcja), University of Valencia, Hiszpania.

Jest autorem i współautorem ponad 400 publikacji, w tym 18 monografii oraz recenzentem ponad 580 referatów na Międzynarodowe Konferencje oraz do renomowanych wydawnictw naukowych. Jest  członkiem 17 Międzynarodowych Komitetów Naukowych Konferencji.. Członek Komitetu Foresight Polska 2020. Pełnił funkcje promotora w 11 przewodach doktorskich. Brał udział w 21 projektach badawczych (krajowych i międzynarodowych).

Odznaczenia i nagrody:  Nagrody Indywidualna i Zespołowa Sekretarza Polskiej Akademii Nauk, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny medal Aleksandra Volty nadany przez Uniwersytet w Pawii z okazji 200-lecia wynalazku Volty w 1999r., Honorowa Odznaka Miasta Łodzi, Medal „Pro Patria” oraz Medal im. prof. Eugeniusza Jezierskiego nadawany przez SEP.

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt