jopkiewiczUrodzony w Warszawie w dniu 16 stycznia 1937r. W 1954 roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Praca magisterska dotycząca obliczania rekuperatorów do podgrzewania dmuchu w żeliwiakach została obroniona w 1960 roku i stała się zaczątkiem tematyki rozwijanej w działalności naukowo badawczej Zakładu Odlewnictwa PŁ w zakresie wytapiania żeliwa w żeliwiakach. Tematyka rekuperatorów kontynuowana była w pracy doktorskiej obronionej w 1965 roku. Dalsze prace naukowe ukierunkowane były na doskonalenie konstrukcji rekuperatorów oraz ich eksploatacji, począwszy od czujników pomiarowych a na systemach automatycznego sterowania skończywszy.

Działał w Stowarzyszeniu Odlewników Polskich (STOP) od 1965 roku, a w 1972 roku został Prezesem STOP. Pełniąc funkcje Prezesa wspierał prof. Janusza Szreniawskiego na rzecz budowy nowych odlewni w regionie. Osiągnięcia tego okresu zaowocowały powołaniem na stanowisko doradcy naukowego przy budowie i uruchomieniu Odlewni Żeliwa w Koluszkach. W tym okresie zostaje docentem kontraktowym na Politechnice Łódzkiej (1974), organizuje Zakład Odlewnictwa oraz Laboratoria Odlewnictwa na Politechnice Świętokrzyskiej, zostaje doradcą fabryki urządzeń Odlewniczych w Skierniewicach. Współpraca ta zaowocowała wieloma wdrożeniami, usprawnieniami i badaniami, których rezultaty zostały przedstawione w monografii pt.: Sterowanie procesem żeliwiakowym z zastosowaniem pulsacji dmuchu" (Łódź 1981). Monografia była podstawą uzyskania stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Odlewnictwa GH w 1983 roku. W 1983 roku rozpoczął pracę w Instytucie Materiałoznawstwa i Technik Bezwiórowych, a od 1991 jako profesor Politechniki Łódzkiej pełnił funkcję Kierownika Zakładu Odlewnictwa. Działalność badawcza zaowocowała wieloma publikacjami w czasopismach naukowych oraz pracami prezentowanymi na konferencjach.

W latach 1990 – 1996 był prodziekanem ds. dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym PŁ a w latach 1996 -1999  Prorektorem ds. Studenckich. Na tych stanowiskach aktywnie wspierał wdrażanie systemów punktowych ECTS oraz elementów jakości w dydaktyce.

Osiągnięcia naukowe i organizacyjne zostały docenione nagrodami, między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Medalem Edukacji Narodowej,  nagrodą  I stopnia Jerzego Buzka, Złotą odznaką STOP i Złotą odznaką NOT oraz Medalem za zasługi dla Politechniki Łódzkiej.

Od 1996 r. aktywnie działa w Stowarzyszeniu Wychowanków PŁ, w latach 2000 – 2011 pełnił funkcję Vice Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków PŁ.

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt