2 czerwca 2017 roku odbył się V Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej. Na zjeździe nadano godność honorowego członka SWPŁ, dokonano wyboru Zarządu, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz dokonano zmian w statucie. Wręczono też Złote Dyplomy absolwentom Politechniki Łódzkiej z okazji 50. rocznicy ukończenia studiów.

 

Godność członka honorowego nadaje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Głównego osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, dla rozwoju przemysłu lub nauki. Osobami uhonorowanymi zostali:

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

mgr inż. Hanna Zdanowska

doc. dr inż. Janusz Lipiński

doc. dr inż. Hanna Morawska - Koraszewska

oraz na wniosek nowo wybranego Zarządu

mgr inż. Julian Bąkowski.

Poniżej koleżanki i koledzy wybrani przez V Zjazd do władz Stowarzyszenia Wychowanków PŁ:

Zarząd Główny:

Przewodniczący – Jacek Szer

 1. Agnieszka Mrozek – wiceprzewodnicząca
 2. Piotr Górski – wiceprzewodniczący
 3. Piotr Słoma - sekretarz
 4. Ewa Chojnacka – zastępca sekretarza
 5. Maciej Pospiech - skarbnik
 6. Zdzisław Czaplicki
 7. Włodzimierz Fisiak
 8. Hubert Gęsiarz
 9. Marek Golubiewski
 10. Konrad Jarno
 11. Andrzej Jopkiewicz
 12. Hanna Morawska-Koraszewska
 13. Prywer Jolanta
 14. Rylski Adam
 15. Wiesław Walczak
 16. Grzegorz Żyżyński

Główna Komisja Rewizyjna

Adam Markowski - przewodniczący

 1. Jan Jeruzal
 2. Marek Kacprzak
 3. Grażyna Pomorska-Iwańczyk
 4. Jerzy Tomczyk
 5. Jerzy Powierza

Główny Sąd Koleżeński

Józef Szopa - przewodniczący

 1. Przemysław Bodzak
 2. Kazimierz Kopias
 3. Jan Michajłowski
 4. Ireneusz Owczarek
 5. Witold Staszewski
 6. Bogusław Jędrzejczak

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SAMYCH SUKCESÓW.

V Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków dokonał też zmian w statucie. Ponieżej lista zmian:

Zwrot „Zjazd Krajowy” zastępuje się słowami „Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków”

 Zmiana dotyczy następujących paragrafów:

1.§ 12, ust. 2.

2.§ 14

3.§ 19, ust. 1., litera a)

4.§ 20, ust. 1.

5.§ 20, ust. 2.

6.§ 20, ust. 3.

7.§ 21, ust. 1.

8.§ 22, ust. 1.

9.§ 22, ust. 2.

10.§ 23

11.§ 23, litera h)

12.§ 23, litera k)

13.§ 25, litera a)

14.§ 25, litera f)

15.§ 25, litera h)

16.§ 26, ust. 3.

17.§ 29, ust. 1., litera c)

18.§ 29, ust. 2.

19.§ 29, ust. 3.

20.§ 31, ust. 1.

21.§ 31, ust. 4.

22.§ 38, ust. 1.

23.§ 38, ust. 2.

24.§ 38, ust. 3.

Pozostałe zmiany:

1. W § 8 uchyla się pkt 7.

2. W § 8 w pkt 9 skreśla się wyrazy „i gospodarczej”.

3. W § 12 w pkt 3 skreśla się wyrazy „i gospodarczej”

4. W § 24 ust. 1 nadaje się brzmienie:

„1. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z:
    1) przewodniczącego;
    2) członków, w liczbie do 16.”

5. W § 25 uchyla się lit. l

6. W § 28 nadaje się brzmienie:

„Główna Komisja Rewizyjna składa się z:
    1) przewodniczącego;
    2) członków, w liczbie od 3 do 7.”

7. W § 30 ust. 2 nadaje się brzmienie:

„2. Główny Sąd Koleżeński składa się z:
    1) przewodniczącego;
    2) członków, w liczbie od 3 do 7.”

8. W § 35 uchyla się lit. c i f.

Statut po zmianach znajduje się -> tutaj.

 

 Fotorelacja -> tutaj.

 

 

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt