Kapituła Konkursu powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej w składzie:

Przewodniczący:

dr hab. inż. Witold Pawłowski

dr inż. Jacek Szer

Członkowie:

dr hab. inż. Zdzisław Czaplicki

dr hab. inż. Jolanta Prywer

dr inż. Piotr Górski

dr inż. Ewa Chojnacka

dr inż. Piotr Słoma

na posiedzeniu w dniu  6 maja 2019 r., rozpatrzyła 9 wniosków o przyznanie tytułu „Najlepszego Absolwenta Politechniki Łódzkiej 2018 r.”.

Na konkurs wpłynęły kandydatury z Wydziałów:

 

WYDZIAŁ

IMIĘ I NAZWISKO

   Mechaniczny

   Monika Kamocka   

   Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

   Waldemar Niewiadomski   

   Chemiczny

   Magdalena Brzezińska   

   Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

   Dorota Podgórska   

   Biotechnologii i Nauk o Żywności

   Agata Borkowska   

   Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

   Natalia Jabłońska   

   Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

   Łukasz Maślanka   

   Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

   Filip Mikołajczyk   

   IFE

   Mateusz Stajuda   

                                                           

            Kapituła Konkursu zapoznając się z przedstawioną dokumentacją wzięła pod uwagę średnią ocenę ze studiów, ocenę z pracy dyplomowej oraz aktywność naukową w trakcie studiów oraz inne osiągnięcia i dokonania w okresie studiowania – publikacje, udział w pracach badawczych, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

            Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom prezentowanych wniosków złożonych w konkursie, po wnikliwej dyskusji, Kapituła Konkursu jednomyślnie postanowiła przyznać tytuł „najlepszego absolwenta Politechniki Łódzkiej 2018 r.” absolwentowi  Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Panu mgr inż. Filipowi Mikołajczykowi. 

GRATULUJEMY!

 

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt