W dniu 10 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej w sprawie przyznania tytułu Najlepszego absolwenta Politechniki Łódzkiej w 2016 roku.

 

Kapituła Konkursu powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej w składzie:

Przewodniczący:

  • Dr hab. inż. Witold Pawłowski

Członkowie:

  • mgr inż. Julian Bąkowski
  • prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
  • prof. dr hab. Stanisław Wysocki
  • dr hab. Elżbieta Staryga, prof. PŁ
  • dr inż. Ewa Chojnacka
  • dr inż. Piotr Słoma

na posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 r. rozpatrzyła 10 wniosków o przyznanie tytułu „Najlepszego Absolwenta Politechniki Łódzkiej w 2016 r.”.

Na konkurs wpłynęły kandydatury z Wydziałów:

Mechaniczny

 Wojciech Rydlewicz

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 Przemysław Kucharski

Chemiczny

 Maciej Danek
 Beata Nagórniewicz

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 Kamila Mikołajczyk

Biotechnologii i Nauk o Żywności

 Marta Szymczak

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 Katarzyna Pielużek

Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 Jarosław Swaczyna

Wydział Organizacji i Zarządzania

 Agata Motyka

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 Katarzyna Pieklarz

        

Kapituła Konkursu zapoznając się z przedstawioną dokumentacją wzięła pod uwagę średnią ocenę ze studiów, ocenę z pracy dyplomowej oraz aktywność naukową w trakcie studiów oraz inne osiągnięcia i dokonania w okresie studiowania – publikacje, udział w pracach badawczych, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

            Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom prezentowanych wniosków złożonych w konkursie, po wnikliwej dyskusji, Kapituła Konkursu jednomyślnie postanowiła przyznać tytuł „najlepszego absolwenta Politechniki Łódzkiej 2016 r.” absolwentowi Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Panu mgr inż. Maciejowi Dankowi.

 

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt