REKTOR
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ


ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

mają zaszczyt zaprosić na

V ZJAZD KRAJOWY CZŁONKÓW

Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej

Zjazd Krajowy odbędzie się 2 czerwca (piątek) 2017 roku
w pierwszym terminie o godz. 17:30
w drugim terminie o godz. 18:00
w Sali Widowiskowej przy al. Politechniki 3a.

Rejestracja uczestników od godz. 16:00

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 • Otwarcie Zjazdu przez Prezesa Stowarzyszenia mgr inż. Juliana Bąkowskiego
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu
 • Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Uwag i Wniosków
 • Stwierdzenie prawomocności Zjazdu przez Komisję Mandatową
 • Sprawozdanie Przewodniczącego Stowarzyszenia mgr inż. Juliana Bąkowskiego z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji
 • Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego
 • Wystąpienie JM Rektora PŁ prof. dr hab. inż. Sławomira Wiaka
 • Dyskusja na temat sprawozdań
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
 • Nadanie godności Członka Honorowego
 • Zgłaszanie kandydatur do władz Stowarzyszenia i przedstawienie list wyborczych
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Wybory władz Stowarzyszenia
 • Dyskusja na temat propozycji działań Zarządu w nowej kadencji
 • Wręczenie Złotych Dyplomów
 • Ukonstytuowanie się władz Stowarzyszenia
 • Przedstawienie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków
 • Zakończenie Zjazdu

Po zakończeniu obrad Zjazdu odbędzie się uroczysty bankiet.

 

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt