Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Łódzkiej ma 15 lat, jest więc relatywnie młode, ale działa coraz prężniej, przybywa mu członków, coraz więcej jest też pomysłów do nowych działań.

Tradycja tworzenia stowarzyszeń absolwentów jest obecna na wszystkich dużych uczelniach z bogatą historią i bogatym dorobkiem. Wzorem tych największych i najbardziej znanych uczelni Politechnika Łódzka podjęła próbę zintegrowania absolwentów z naszą Alma Mater jeszcze w latach 50. W roku 1958 podczas zjazdu absolwentów powstał pomysł utworzenia Stowarzyszenia Inżynierów Wychowanków Politechniki Łódzkiej, a spotkanie założycielskie i rejestracja Stowarzyszenia nastąpiły w roku 1959. Pierwszym przewodniczącym został Michał Jabłoński (wybitny naukowiec, doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej). Stowarzyszenie realizowało ideę „Absolwenci należą do uczelni – uczelnia do absolwentów”. Początki okazały się trudne, nie był to zapewne dobry czas na budowanie uczelnianych tradycji i działalność Stowarzyszenia po pewnym czasie całkiem zamarła. Idea Stowarzyszenia odżyła w roku 1995, grupa założycielska w składzie: Kazimierz Kopias, Jerzy Kosiorowski, Tadeusz Koter, Józef Mayer i Grzegorz Pisarski wspierana przez ówczesnego rektora prof. Jana Krysińskiego z nową energią rozpoczęła pracę. Pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia (działającego już pod nazwą Stowarzyszenie Wychowanków PŁ) został wybrany prof. Marian Mikołajczyk (chemik, członek PAN, doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej). Stopniowo zmieniały się formy pracy i skład zarządu. Pojawiało się coraz więcej nowych pomysłów i inicjatyw. Kolejny przewodniczący Julian Bąkowski (prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Lozamet) zainicjował tradycję dorocznych sesji naukowych połączonych ze spotkaniami absolwentów, koncertami i prezentacjami dokonań naszej Uczelni. Ponieważ Stowarzyszeniu przyświeca zasada łączenia nauki z praktyką, a więc uczelni z biznesem - dużą wagę przywiązuje się do dobrych kontaktów, również tych towarzyskich, z kolegami spoza uczelni. Uroczystym sesjom towarzyszą spotkania mniej formalne, koleżeńskie, na wieczornych bankietach. Wtedy można powspominać, a czasem zaplanować wspólne przedsięwzięcia.

 

W ostatnich latach tematyczne sesje miały na celu włączenie się Stowarzyszenia w główny nurt działań Uczelni, dlatego starano się, aby ich tematyka była jak najbardziej aktualna i ważna.

 

Rok 2005

Był to rok 60-lecia Politechniki. Stowarzyszenie Wychowanków rozpoczęło Rok Jubileuszowy balem absolwentów, a zamknęło go Zjazdem Nadzwyczajnym, który był połączony z sesją prezentującą skrótowo najważniejsze osiągnięcia naszej uczelni.

Po raz pierwszy podczas tej sesji wręczono Złote Dyplomy przeznaczone dla absolwentów sprzed 50 lat. Akcja, która w początkowym okresie wydawała się trudna do realizacji stopniowo nabrała tempa i spotykała się z entuzjastycznym przyjęciem u większości dawnych absolwentów. Pomysł, aby uhonorować w ten sposób inżynierów z półwiecznym stażem zawdzięczamy prof. Januszowi Szoslandowi, który konsekwentnie dążył do jego urzeczywistnienia.

 

Rok 2006

Uroczysta sesja Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej Nowy system kształcenia inżynierów a potrzeby gospodarki była próbą odpowiedzi na pytanie Jak kształcić inżynierów?

Temat sesji przyciągnął do Sali Widowiskowej wielu absolwentów Politechniki, zarówno tych związanych z uczelnią, jak i tych z przemysłu - pracodawców z Łodzi i regionu łódzkiego. Przygotowanie inżynierów do pracy stało się wspólną sprawą uczelni i pracodawców. Współczesny inżynier musi, prócz przygotowania teoretycznego, odbywać staże i praktyki przemysłowe, aby był wartościowym pracownikiem. Wykształcenie inżyniera jest dziś wyzwaniem dla uczelni i współpracującego z nią przemysłu, który powinien wyraźnie sygnalizować swe potrzeby w zakresie kształcenia. Stowarzyszenie podjęło się zadania połączenia starań partnerów w tym dziele.

Rektor prof. Jan Krysiński przedstawił gościom, w większości nie związanym na co dzień z Politechniką, aktualną sytuację uczelni, jej rosnącą pozycję w rankingach i ambitne plany na przyszłość.

Ponieważ Polska właśnie została sygnatariuszem systemu bolońskiego prof. Edward Jezierski prorektor PŁ ds. kształcenia przedstawił założenia planowanych studiów dwustopniowych.

 

Rok 2007

„Politechnika Łódzka w pierwszej dekadzie XXI wieku” – tak zatytułowana była kolejna sesja. O Politechnice Łódzkiej w początkach XXI wieku opowiedział rektor prof. Jan Krysiński w wystąpieniu bogato ilustrowanym slajdami z kampusa PŁ. Głównym punktem programu było wręczenie Złotych dyplomów, a blasku uroczystości przydała Akademicka Orkiestra Politechniki Łódzkiej. Pierwszy tego wieczoru „Złoty Dyplom” przeznaczony był dla JM Rektora prof. Jana Krysińskiego. Z tej okazji prof. Janusz Szosland wygłosił laudację. W pięknych słowach przedstawił sylwetkę Rektora czterech kadencji, a orkiestra zagrała Sto lat podchwycone przez widownię, która zgotowała Rektorowi owację na stojąco.

 

Rok 2008

Jak co roku późną jesienią wychowankowie Politechniki Łódzkiej spotkali się na uroczystej sesji na temat Politechnika Łódzka w europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Temat sesji stworzył okazję do prezentacji aktywności i dynamiki w działaniach naszej Uczelni, a także do porównania Politechniki sprzed lat z dzisiejszą, która wspaniale się rozwija i zajmuje znaczące miejsce w tytułowej „europejskiej przestrzeni”.

Goście wysłuchali wystąpienia rektora prof. Stanisława Bieleckiego, który w ciepłych słowach mówił o swych zamierzeniach i zadaniach do wypełnienia w nowej kadencji. Temat sesji rozwinął prorektor ds. studenckich prof. Wojciech Wolf w referacie Europejski wymiar studiów w Politechnice Łódzkiej. Oczywiście wręczono Złote Dyplomy. W tym roku było ich już 120!

 

Rok 2009

Uroczysta sesja Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej, zatytułowana Politechnika Łódzka nowoczesnym centrum akademickim udowodniła, że Politechnika jest liczącą się w regionie i całym kraju uczelnią z wieloletnią tradycją, a jej siłą są jej absolwenci.

Stowarzyszenie od lat konsekwentnie buduje więzi między absolwentami i macierzystą Uczelnią. Sesji towarzyszyła wystawa fotografii „Kapitał Ludzki w Politechnice Łódzkiej” dokumentująca niektóre osiągnięcia wybitnych naukowców i wybitnych studentów-sportowców. Ta sesja była wyjątkowo uroczysta, a jej wyjątkowość podkreśliła obecność wybitnych gości. Na uroczystość przybyli: pani wojewoda Jolanta Chełmińska, prezydent miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki, wicemarszałek województwa Witold Stepień, pani kurator Wiesława Zewald, Prezes Zarządu Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT Mirosław Urbaniak.

Rektor prof. Stanisław Bielecki przedstawił Politechnikę jako centrum akademickie otwarte na nowoczesność i wychodzące ze swymi licznymi inicjatywami do miasta i regionu. Prorektor Wojciech Wolf rozpoczął swą nietypową prezentację „Politechnika Łódzka jest piękna” od myśli Einsteina: Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni – najwyżej doskonałe.

Podczas sesji było przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia panią wojewodę Jolantę Chełmińską - przewodniczącą Konwentu Politechniki Łódzkiej..

Złote Dyplomy odbierali inżynierowie, którzy ukończyli studia w roku 1959 i wcześniej, wśród nich znalazł się prof. Marian Mikołajczyk.

 

Rok 2010

Tym razem sesja została zatytułowana „65 lat Politechniki Łódzkiej – osiągnięcia i wyzwania”. Sesja stała się dobrą okazją do podsumowania bogatego dorobku. Wychowankowie, którzy rzadko mają kontakt z Uczelnią mogli z dumą posłuchać o pozycji Politechniki Łódzkiej wśród innych uczelni technicznych, o jej znaczeniu dla miasta i województwa i o tym jak wspaniałych mamy studentów, aktywnych w wielu dziedzinach, zdobywających prestiżowe stypendia i czołowe lokaty w międzynarodowych konkursach, a także odnoszących sukcesy w sporcie.

Utrwalanie historii techniki i naszej uczelni stało się jednym z zadań Stowarzyszenia dzięki pracy i staraniom kilku osób. Powstały już dwie książki: „Moja Łódź Włókiennicza” Janusza Kłopotowskiego i „Anegdoty i wspomnienia absolwentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej” Mariana Wojciecha Szymańskiego. Autor tej ostatniej zwrócił się do zebranych z apelem o dalsze gromadzenie anegdot, gdyż jego książka (nakład całkowicie wyczerpany) wiązała się głównie z Wydziałem Mechanicznym, a ciekawych wydarzeń wartych utrwalenia jest wiele również na innych wydziałach.

Z roku na rok przybywa laureatów Złotych Dyplomów, z roku na rok uroczysta sesja przyciąga też coraz więcej absolwentów. Jak na dużą i liczącą się uczelnię z tradycjami przystało, mamy coraz liczniejsze grono absolwentów – członków Stowarzyszenia. Mimo niesprzyjającej zimowej pogody sala wypełniła się absolwentami, którzy w wielu wypadkach pokonali setki kilometrów, aby być tego wieczoru w gronie kolegów.

 

W ciągu 15 lat Stowarzyszenie wyróżniło szereg osób zasłużonych dla jego rozwoju godnością Członka Honorowego. Są to (w kolejności alfabetycznej):

Stanisław Bielecki (Rektor PŁ, Absolwent Wydziału Chemii Spożywczej)

Jolanta Chełmińska (Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na UŁ)

Andrzej Jopkiewicz (Absolwent Wydziału Mechnicznego)

Kazimierz Kopias (Absolwent Wydziału Włókienniczego)

Jerzy Kosiorowski (Absolwent Wydziału Mechanicznego)

Jan Krysiński (Rektor PŁ, absolwent Wydziału Mechanicznego)

Józef Mayer (Rektor PŁ, absolwent Wydziału Chemicznego)

Marian Mieszkowski (mechanik, twórca PŁ, współpracownik prof. B. Stefanowskiego)

Marian Mikołajczyk (Absolwent Wydziału Chemicznego, prezes Stowarzyszenia, członek PAN, dr hc PŁ)

Grzegorz Pisarski (Absolwent Wydziału Chemicznego)

Janusz Szosland (Absolwent Wydziału Włókienniczego)

 

 

 

 

Hanna Morawska

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt