Uroczysta sesja Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej, która odbyła się 3 grudnia w Sali Widowiskowej PŁ kończyła rocznicowe obchody i została zatytułowana „65 lat Politechniki Łódzkiej – osiągnięcia i wyzwania”.


Stowarzyszenie Wychowanków PŁ we współdziałaniu z JM Rektorem od lat konsekwentnie buduje więzi z absolwentami. Raz do roku wychowankowie i sympatycy PŁ spotykają się na uroczystej sesji poświęconej aktualnym dokonaniom i planom rozwojowym macierzystej uczelni. Tym razem spotkanie było połączone z podsumowaniem jej dokonań w minionym 65-leciu.

 

 

Sesja Stowarzyszenia Wychowanków PŁ

Sesja Stowarzyszenia Wychowanków PŁ.
foto:

Jacek Szabela

 

 

Pozycja Politechniki w regionie jest znacząca. Fakt ten podkreśliła obecność na sesji znakomitych gości. Prezes Stowarzyszenia Wychowanków mgr Julian Bąkowski, który prowadził spotkanie, przywitał panią Wojewodę Łódzką Jolantę Chełmińską, nowego, wybranego w przeddzień sesji Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia – absolwenta PŁ sprzed 30 lat, prezesa zarządu Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT Mirosława Urbaniaka oraz przedstawicieli gospodarzy: rektora prof. Stanisław Bieleckiego, prorektora prof. Wojciecha Wolfa, dziekanów lub prodziekanów wszystkich wydziałów, a także panią Janinę Mrozowską – dyrektora osiedla akademickiego PŁ, która użycza Stowarzyszeniu swych pomieszczeń i zawsze służy pomocą techniczną podczas imprez.


Sesję prowadził Prezes SW PŁ J. Bąkowski

 

Sesję prowadził Prezes SW PŁ J. Bąkowski
foto:            
Jacek Szabela

 

Wśród gości szczególnych, bardzo gorąco witanych, znaleźli się także członkowie honorowi Stowarzyszenia: prof. Kazimierz Kopias, dr Jerzy Kosiorowski, prof. Marian Mikołajczyk – pierwszy prezes Stowarzyszenia, a także wielki przyjaciel Stowarzyszenia i pomysłodawca wielu akcji prof. Janusz Szosland i prof. Marek Trombski – były rektor Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej. Bardzo ciepło Prezes SW PŁ powitał absolwenci sprzed 50 lat, którzy przyjechali spotkać się ze swą macierzystą uczelnią i z kolegami z okazji wręczenia „Złotych Dyplomów”.

 

Marszałek Stępień przyjął gratulacje i życzenia z okazji wyboru, a kwiatom towarzyszył prezent od rektora – wieczne pióro oraz życzenia aby marszałek podpisywał nim same dobre decyzje, a także portfel z zawartością grosika i eurocenta, które mają się rozmnażać dla dobra Łodzi. W krótkim wystąpieniu marszałek przypomniał czasy swoich studiów mówiąc, że przed laty zrobił dobrą inwestycję zostając studentem Politechniki.

 

Prezentacja rektora prof. Stanisława Bieleckiego poświęcona była tytułowym osiągnięciom w 65-leciu i planom rozwojowym Politechniki. Sesja stała się dobrą okazją do podsumowania bogatego dorobku. Wychowankowie, którzy rzadko mają kontakt z Uczelnią mogli z dumą posłuchać o pozycji Politechniki Łódzkiej wśród innych uczelni technicznych, o jej znaczeniu dla miasta i województwa i o tym jak wspaniałych mamy studentów, aktywnych w wielu dziedzinach, zdobywających prestiżowe stypendia i czołowe lokaty w międzynarodowych konkursach, a także odnoszących sukcesy w sporcie.

 

Rektor prof. S. Bielecki wręczył marszałkowi W. Stępniowi symboliczny prezent

Rektor prof. S. Bielecki wręczył marszałkowi W. Stępniowi symboliczny prezent
foto:
Jacek Szabela

 

Rektor prof. Bielecki zakończył swoją prezentację słowami: Z dumą, energią i entuzjazmem patrzymy w przyszłość, mimo że ekonomiści mówią o kryzysie.

 

Prorektor dr hab. Wojciech Wolf prof. PŁ w pełnym błyskotliwych żartów wykładzie „Inżynierowie wczoraj i dziś” zadał pytanie kim właściwie jest inżynier? Kształcenie na bardzo wielu różnorodnych kierunkach sprawia, że trudno jest znaleźć dla nich wspólny mianownik, ale na pewno każdy inżynier jest odpowiedzialny i umie radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Kształcimy tak, aby spełnić oczekiwania pracodawców i elastycznie reagować na zmiany tych oczekiwań.

 

Pani wojewoda Jolanta Chełmińska zwróciła się do wychowanków Politechniki podkreślając, że jest ona naszą dumą, a jej absolwenci stanowią rodzinę. Mówiła, że dobrze jest spotykać się na takich właśnie imprezach, bo nawet najlepsza informacja z Internetu nie zastąpi bezpośrednich kontaktów.

 

Prof. J. Szosland uhonorowany kwiatami z okazji urodzin

 

Prof. J. Szosland uhonorowany kwiatami z okazji urodzin
foto:             

Jacek Szabela

 

Nieoczekiwanym i bardzo miłym akcentem były życzenia od Stowarzyszenia z okazji 85. urodzin prof. Janusza Szoslanda. Prezes Bąkowski wręczając Profesorowi ogromny bukiet 25 róż życzył Mu życia „usłanego różami”.

Prof. Szosland – indeks nr 19, tegoroczny laureat nagrody naukowej m. Łodzi za dokonania z okresu ostatnich 10 lat, kierując się zasadą, że iloczyn wypowiedzianych słów i ich sensu jest constans, mówił bardzo krótko. Tej uczelni zawdzięczam wszystko – i dodał, że z satysfakcją patrzy na rozwój Stowarzyszenia Wychowanków.

 

Utrwalanie historii techniki i naszej uczelni stało się jednym z zadań Stowarzyszenia dzięki pracy i staraniom kilku ludzi. Powstały już dwie książki: „Moja Łódź Włókiennicza” Janusza Kłopotowskiego i „Anegdoty i wspomnienia absolwentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej” Mariana Wojciecha Szymańskiego. Autor tej ostatniej zwrócił się do zebranych z apelem o dalsze gromadzenie anegdot, gdyż jego książka (nakład całkowicie wyczerpany) wiązała się głównie z Wydziałem Mechanicznym, a ciekawych wydarzeń wartych utrwalenia jest wiele również na innych wydziałach.

 

Tradycją spotkań Stowarzyszenia i najważniejszą częścią sesji jest wręczenie „Złotych Dyplomów” absolwentom z okazji pięćdziesięciolecia ukończenia studiów w Politechnice Łódzkiej. Z roku na rok przybywa laureatów, z roku na rok uroczysta sesja przyciąga też coraz więcej absolwentów. Jak na dużą i liczącą się uczelnię z tradycjami przystało, mamy coraz liczniejsze grono absolwentów – członków Stowarzyszenia. Mimo niesprzyjającej pogody sala wypełniła się absolwentami, którzy w wielu wypadkach pokonali setki kilometrów, aby być tego wieczoru w gronie kolegów.

 

„Złote Dyplomy” wręczał rektor prof. Stanisław Bielecki w asyście prezesa SW PŁ Juliana Bąkowskiego i dziekanów kolejnych wydziałów. „Złoci” absolwenci z dumą prezentowali dyplomy pozując do pamiątkowych zdjęć.

Sesję zakończył krótki koncert muzyki lekkiej i przyjemnej w wykonaniu Akademickiej Orkiestry Politechniki Łódzkiej pod dyrekcją Ryszarda Osmolińskiego.

 

Po zakończeniu sesji przyszła pora na uroczysty bankiet. Spotkanie towarzyskie i wymiana wrażeń, prezentowanie Złotych Dyplomów i kameralne rozmowy - to także ważna część uroczystości.

 

 

Hanna Morawska

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt