Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień udzielił wywiadu "Życiu Uczelni"

 

Życie Uczelni: - Panie Marszałku, w czasie ostatniego zjazdu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej, którego jest Pan członkiem, z okazji wyboru na Marszałka Województwa Łódzkiego otrzymał Pan od Rektora Bieleckiego portfel, z intencją, by gromadził Pan w nim unijne dotacje dla rozwoju macierzystej uczelni…


Witold Stępień: - To rzeczywiście bardzo miły gest ze strony władz Politechniki, choć ta w ostatnich latach nie ma powodu, by narzekać na brak zainteresowania ze strony Zarządu Województwa Łódzkiego. Niewątpliwe dobitnym tego świadectwem jest dofinansowanie kwotą blisko 75 milionów zł, powstającego na terenie Politechniki, Europejskiego Centrum Bio- i Nanotechnologii. To połowa całkowitego kosztu projektu. Otrzymałem również pióro by akceptować nim dobre dla Politechniki decyzje, zaprosiłem Pana Rektora do składania dobrych, zwycięskich w konkurach wniosków – pióro czeka.

 

 

 

Marszałek Witold Stepięń.
foto: Piotr Miśkiewicz

 

ŻU – Czym kierował się Zarząd, podejmując taką decyzję?Marszałek Witold Stępień


WS - To nasz kolejny wkład w budowę wielkiej Łodzi Akademickiej, o której się tak wiele mówi; zwłaszcza teraz, w roku jej 65-lecia. Ta decyzja to także podkreślenie, jak ogromne znaczenie Samorząd Województwa Łódzkiego przywiązuje do rozwoju nowoczesnych technologii w regionie, jak dążymy do wyrównania istniejących jeszcze dysproporcji między naszymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi a Europą. Ponadto – choć „ojcem chrzestnym” projektu jest rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki – obejmuje on nie tylko tę uczelnię, ale również Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny czy Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN oraz inne ośrodki. Tym samym zbliżamy się do przedstawionej przez prof. Bieleckiego wizji Uniwersytetu Centralnej Polski, w którym, bez zbędnych barier organizacyjnych, realizowane byłyby multidyscyplinarne projekty naukowe. Uniwersytetu, który mógłby być bardzo znaczącym partnerem m.in. w staraniach o unijne pieniądze.

 

ŻU – Co będzie brane pod uwagę przy ocenie kolejnych projektów, podobnych ECBNT?


WS – Oczywiście przede wszystkim precyzja przygotowanej dokumentacji, ponieważ nie tylko względy merytoryczne, ale i formalne są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku. Najważniejsze jest jednak to, by te projekty wspierały priorytetowe kierunki badań, które chcielibyśmy w województwie łódzkim rozwijać, takie jak: zaawansowane technologie materiałowe, technologie informacyjne, biotechnologia przemysłowa czy inżynieria biomedyczna, szeroko rozumiana energetyka. Jesteśmy otwarci na wszystkie uczelnie i ich inicjatywy.

 

ŻU – Jakie będą kolejne kroki Samorządu Województwa Łódzkiego w tej dziedzinie?


WS – Mowa o tym była m.in. na ostatnim III Europejskim Forum Gospodarczym, gdzie, dostrzegając nasze wysiłki w tej sferze, m.in. postulowano powołanie pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Środkowo-Europejskiej Konfederacji Bio- i Nano Regionów. Konfederacja taka miałaby promować instytucje i przedsiębiorstwa tego sektora na rynku międzynarodowym, a idea ECBNT świetnie wpisywałaby się w te ramy. W ten sposób również Samorząd Województwa Łódzkiego realizowałby jeden ze swoich głównych celów – bycia jednym z ważnych partnerów w dialogu między światem nauki i biznesu dla wspólnego tworzenia Innowacyjnego Łódzkiego. Zdajemy sobie sprawę z naukowego potencjału Łodzi i regionu.

 

Rozmawiał Marek Niedźwiecki

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt