W dniu 21 listopada 2016 r. na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą prof. Januszowi Szoslandowi, postaci powszechnie uznawanej za najwyższy autorytet naukowy w obszarze włókiennictwa.

 Prof. Janusz Szosland był wieloletnim pracownikiem Politechniki Łódzkiej, niezwykle zasłużonym dla rozwoju uczelni i Wydziału Włókienniczego (obecnie Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów). Uroczystość z udziałem najbliższej rodziny Profesora zgromadziła bardzo liczne grono jego współpracowników, wychowanków i przyjaciół. Obecni byli przedstawiciele władz uczelni, miasta, województwa, instytucji naukowo-badawczych, PAN, Stowarzyszenia Włókienników Polskich, Akademii Inżynierskiej, ŁTN, Stowarzyszenia Wychowanków PŁ i wielu innych. Przybyłych gości powitał prowadzący uroczystość prof. Józef Masajtis, były dziekan wydziału, wychowanek, współpracownik i przyjaciel prof. Szoslanda.

Sylwetkę Profesora przedstawił jego wychowanek i wieloletni współpracownik prof. Marek Snycerski. W swoim wystąpieniu przypomniał, że Janusz Szosland jeszcze jako student rozpoczął w 1950 r. pracę na Wydziale Włókienniczym, któremu pozostał wierny przez całe życie. Wykształcił tysiące inżynierów włókienników, wypromował kilkudziesięciu doktorów, z których 10 zostało profesorami i docentami. Ważną częścią aktywności zawodowej prof. Szoslanda była współpraca z przemysłem i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Słowa uznania dla osiągnięć Profesora padały z ust osób wspominających tę niezwykłą postać jako uczonego, pedagoga, społecznika, a przede wszystkim człowieka o ogromnej kulturze osobistej. We wspomnieniach podkreślano charyzmę prof. Szoslanda. Doceniano współpracę Profesora z gospodarką, a zwłaszcza jego pełną determinacji walkę o przetrwanie przemysłu włókienniczego po zmianach ustrojowych w 1989 r. Prorektor ds. innowacji i rozwoju prof. Dariusz Gawin podkreślił zasługi prof. Szoslanda, który jako wybitna osobowość w skali międzynarodowej wyprzedzał swoje czasy budując pozycję wydziału i uczelni. Z kolei wiceprezydent Miasta Łodzi Tomasz Trela wyraził uznanie dla pomysłodawców uhonorowania tablicą pamiątkową wielkiego naukowca i znakomitego Łodzianina. Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków PŁ mgr inż. Julian Bąkowski przypomniał ważną inicjatywę prof. Szoslanda jaką było ustanowienie Złotego Dyplomu.

W związku z uroczystością odsłonięcia tablicy listy do dziekana Wydziału prof. Katarzyny Grabowskiej skierowali: prezydent Miasta Łodzi oraz marszałek Województwa Łódzkiego, a także przyjaciel prof. Zbigniew Wrocławski.

szosland tablicaUroczystego odsłonięcia tablicy dokonała żona Profesora - dr Lidia Szosland. W imieniu swoim i najbliższej rodziny podziękowała wszystkim za przybycie, a organizatorom za trud włożony w przygotowanie wydarzenia. Kończąc swoje wystąpienie dr Lidia Szosland przytoczyła słowa, które znalazła w zapiskach Męża:

„W życiu miałem wiele szczęścia – to największe to rodzinne, a poza nim to szczęście spotykania, współpracowania z ludźmi wielkimi, wielkimi swoimi walorami ducha i umysłu, a równocześnie bardzo mi życzliwymi, przyjaznymi, serdecznymi…..”

Panie Profesorze, spotkaliśmy się jeszcze raz!

 

Małgorzata Matusiak

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 Tablicę pamiątkową odsłoniła dr Lidia Szosland, małżonka Profesora w towarzystwie prof. Józefa Masajtisa

foto: Jacek Szabela

 

 

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt