Jak co roku jesienią członkowie Stowarzyszenia Wychowanków PŁ spotkali się by uczcić pięćdziesiątą rocznicę uzyskania dyplomów (1964). Tym razem hasło uroczystej sesji brzmiało „Politechnika Łódzka – tradycja i nowoczesność”.


     Spotkanie rozpoczął koncert Akademickiej Orkiestry PŁ pod dyrekcją prof. Ryszarda Jana Osmolińskiego. Prezes SW PŁ mgr inż. Julian Bąkowski witając gości, którzy przybyli 29 listopada do Sali Widowiskowej PŁ powiedział, że w 70. roku działania naszej uczelni Stowarzyszenie także obchodzi swój jubileusz. Mamy właśnie 20. rok istnienia Stowarzyszenia w jego obecnym kształcie. -Zaczynamy dziś jubileusz, a skończymy go za rok, wraz z jubileuszem Politechniki Łódzkiej – powiedział prezes Bąkowski, a następnie poinformował o wyróżnieniu Stowarzyszenia honorową odznaką „Za zasługi dla miasta Łodzi”, przyznaną w tym roku przez Radę Miasta.
     Rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki – współgospodarz sesji, w krótkim wystąpieniu nawiązał do hasła sesji. – Ta nowoczesność jest również zasługą tych, którzy dziś dostają Złote Dyplomy. My jesteśmy ich kontynuatorami. Jesteśmy nowocześni, nasi studenci są laureatami wielu konkursów w kraju i na świecie, nasi pracownicy odnoszą liczne sukcesy. Politechnika, to nie tylko coraz nowocześniejsze budynki, ale ludzie, którzy ją tworzą – powiedział Rektor życząc absolwentom, aby więź z uczelnią trwała jak najdłużej.
     Z wielką uwagą wysłuchano wykładu prof. Krzysztofa Jóźwika „Zdrowe symulowanie”, w którym autor przedstawił metody inżynierii biomedycznej wspomagające medycynę, będące efektem pracy zespołu zajmującego się aparaturą medyczną. Głównym tematem wykładu były postępy w konstrukcji polskiego sztucznego serca.
     Temat sesji pobudził do dyskusji i wywołał wspomnienia, szczególnie ciepło przyjęto głosy Janusza Kłopotowskiego (dyplom nr 45, rok 1952) i doc. Zbigniewa Wrocławskiego – nestora łódzkich inżynierów
(dyplom w roku 1949).

     Na koniec przyszła pora wręczania Złotych Dyplomów, tę część uroczystości poprowadziła prof. Elżbieta Staryga, a dyplomy wręczał prezes Stowarzyszenia w towarzystwie rektora i dziekanów. Jak zawsze
uroczystość zakończył bankiet, rozmowy i wspomnienia trwały do późnego wieczora.

Hanna Morawska

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt