Uroczysta sesja Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej odbyła się 30 listopada w Sali Widowiskowej PŁ. Tytuł sesji jest zawsze tematem przewodnim, wokół którego koncentrują się prelekcje i dyskusja. Tym razem temat brzmiał: Nauka, edukacja, innowacje.

Prezes Stowarzyszenia Wychowanków mgr Julian Bąkowski otwierając sesję i witając gości wyjaśnił, że tytuł został zaczerpnięty z autorskiego projektu rektora prof. Stanisława Bieleckiego, który naukę, edukację i innowacyjność uczynił swymi priorytetami na obecną kadencję.


Spotkanie rozpoczęło się koncertem Akademickiego Chóru PŁ pod dyrekcją dr. hab. Jerzego Rachubińskiego. Swój występ młodzi wokaliści rozpoczęli nową piosenką „Witamy was”, która zapewne stanie się znakiem firmowym naszego Chóru. Tradycją stało się już, że rektor przedstawia absolwentom sprzed lat bieżącą sytuację Uczelni, przybliża aktualne cele i priorytety władz. – Głównymi obszarami działania uczelni są nauka, edukacja i innowacje, które powinny wzajemnie się przenikać, tworząc „Trójkąt Wiedzy” – powiedział rektor. Mówiąc o tych obszarach przedstawił doskonałą pozycję Politechniki, którą odzwierciedlają sukcesy i czołowe miejsca w różnych rankingach.


W dalszej części rektor przedstawił aktywność PŁ w kontaktach z biznesem i uczelniami zagranicznymi. – W efekcie tych wszystkich działań oraz wytężonej pracy stale rośnie potencjał, konkurencyjność i prestiż naszej Uczelni. Najtrwalszym fundamentem zarówno przeszłych, jak i dzisiejszych sukcesów każdej uczelni są jednak przede wszystkim jej absolwenci – powiedział prof. S. Bielecki zwracając się do Złotych Absolwentów.


Nawiązując do tytułu sesji prezes Bąkowski wskazał, że dotyczy on wielu dziedzin – Trzeba się cały czas kształcić i być otwartym na innowacje, to patent na dobre życie społeczne i prywatne.


Wykład „Elektroniczne systemy wspomagające osoby niepełnosprawne” wygłosił dr hab. Paweł Strumiłło, prof. PŁ z Wydziału EEIA. Dzięki osiągnięciom elektroniki można świat przystosowany dla osób pełnosprawnych udostępnić ludziom niewidzącym, a nawet sparaliżowanym. Trwają prace nad systemami komunikacji człowieka z komputerem, a w ślad za tym ze wszystkimi urządzeniami sterowanymi przez komputery. Szczególne zainteresowanie wywołało dźwiękowe obrazowanie otoczenia, polegające na tworzeniu z przestrzennych sygnałów „sceny dźwiękowej” dla niewidomych. Prof. Strumiłło pokazał jak bogate może być zastosowanie telefonu komórkowego, który stać się może dla osób niewidzących przewodnikiem, informatorem i pomostem do komunikowania się z otoczeniem.


Wręczenie Złotych Dyplomów – najbardziej oczekiwana cześć spotkania – odbyło się uroczyście, były gratulacje i wspólne zdjęcia. W tym roku dyplomów było 101, a najniższy numer dyplomu z roku 1962 to 1172. Kolejny raz zwrócił się do kolegów pamiętających Politechnikę sprzed lat mgr Wojciech Szymański – autor dwóch książek z anegdotami o naszej Uczelni. Jeśli uda się zgromadzić kolejne kilkaset anegdot można
będzie postarać się o następne wydanie książki.

 

Sesja zakończyła się spotkaniem towarzyskim.

 

Hanna Morawska