Dokładnie w dniu urodzin Politechniki Łódzkiej 24 maja w audytorium im. A. Sołtana odbyła się uroczystość, w czasie której uczelnia świętowała 67. rocznicę nagradzając studentów i pracowników.

 Rektor prof. Stanisław Bielecki przywitał serdecznie gości, wśród których byli przedstawiciele władz miasta i województwa, rektorzy uczelni, osoby reprezentujące organizacje i firmy współpracujące z Politechniką Łódzką, liczne grono uczestników spotkania Europejskiego Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów (z ang. ECIU) oraz pracowników i studentów uczelni.

foto: Jacek SzabelaUroczystość rozpoczęło wystąpienie Rektora, w którym nawiązał on do wyborów nowych władz, a w ślad za tym mówił o dokonaniach mijającej kadencji. Na prestiż uczelni składają się m.in. kierunki zamawiane prowadzone w uczelni, dobra pozycja w rankingach medialnych oraz ta wynikająca z podsumowania rekrutacji przez MNiSW. Nawiązując do współpracy międzynarodowej prof. Bielecki mówił szerzej o spotkaniu Rady ECIU oraz kontaktach z uczelniami ukraińskimi i chińskimi. Wspomniał o współpracy z innymi uczelniami w Łodzi oraz o inwestycjach, tych kończących się i tych właśnie rozpoczętych. Wymienił też wyróżnienia: otrzymane od Parlamentu Studentów RP oraz za dynamiczny rozwój uczelni. W końcowej części przemówienia rektor podzielił się przemyśleniami na temat rozbieżności pomiędzy wiedzą i umiejętnościami absolwentów uczelni, a oczekiwaniami i potrzebami pracodawców. Na ten temat przetoczyła się przez media krytyczna
dyskusja.

Zdaniem rektora ocena przydatności musi być oparta o rzetelną analizę i prognozę potrzeb rynku pracy w skali wieloletniej. Nie dysponujemy taką prognozą, stworzoną dla całego kraju, zatem i rzetelna ocena adekwatności kształcenia do potrzeb gospodarki nie jest możliwa. (…) Interesy szkół wyższych i pracodawców są zbieżne, co nie oznacza, że są tożsame. Uczelnia przede wszystkim rozwija studenta, naucza go być specjalistą w określonym obszarze, ale przede wszystkim daje mu narzędzia w postaci umiejętności uczenia się i przystosowania się do nowych miejsc pracy i zawodów. Natomiast pracodawca oczekuje minimalizacji kosztów adaptacji nowo zatrudnionego i szybkiego osiągnięcia wysokiego poziomu jego wydajności. Według mojej opinii, stwierdzenie, iż uczelnie źle przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zawodowej jest niewłaściwe, bowiem tego rodzaju ocena jest zbyt uproszczona i nie zawiera znamion głębszej analizy. Nie oznacza to także, że w uczelniach nic nie należy zmieniać w treściach i metodach kształcenia. Oznacza to jednak, że zmiany należy wprowadzać w sposób rozważny, umotywowany oceną potrzeb zarówno bieżących, jak i przyszłych, we współpracy z pracodawcami. W związku z trwającym już od
kilku dni spotkaniem Rady ECIU głos zabrał gość z Holandii – pan dr Anne Flierman, który jest Prezydentem Uniwersytetu Twente i przewodniczącym ECIU. Politechnika Łódzka to uczelnia innowacyjna, skierowana na współpracę z biznesem – mówił i dziękował za ciepłe i bardzo dobrze przygotowane spotkania Rady. Z ust przedstawicieli władz miasta i województwa usłyszeliśmy, że Łódź jest dumna ze swojej uczelni technicznej, że kreatywność naszych pracowników i studentów jest podziwiana na świecie. Podkreślano, że Politechnika Łódzka jest dobrem narodowym, a przede wszystkim dobrem regionu. Dla miasta nie jest partnerem, ale jego częścią, od której zależy jego rozwój.

Nagrody i odznaczenia

Mgr Marek Bienias – najlepszy absolwent PŁ  foto: Jacek SzabelaAż 9 różnych nagród trafiło do studentów i absolwentów uczelni za ich wybitne osiągnięcia i prace dyplomowe. Jedną z nich jest Nagroda Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej dla najlepszego absolwenta PŁ. Otrzymał ją mgr Marek Bienias z FTIMS, który ukończył studia ze średnią oceną 5 (!), a przy tym ma już na swoim koncie osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Wyróżniono też dwie absolwentki: mgr inż. Annę Pabich z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów i mgr inż. Annę Drzazgę z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. (więcej zdjęć znajdziesz tutaj)

 

W sumie nagrodzonych zostało 16 osób z różnych kierunków studiów. Wiele z tych nagród zostało ufundowanych przez przedstawicieli biznesu i firm współpracujących z PŁ. Nagrodę Crawforda za najlepszą pracę dyplomową napisaną w języku angielskim otrzymała mgr inż. Anna Drzazga (opiekun dr Edyta Gendaszewska-Darmach). Nagroda im. Currana-Wernera dla najlepszego absolwenta Wydziału Mechanicznego trafiła do mgr. inż. Adama Niewoli. Nagrodę im. prof. Jerzego Lanzendoerfera dla najlepszego studenta Wydziału Mechanicznego otrzymali:
inż. Piotr Brzeski i inż. Marcin Kapitaniak. Nagrodę im. profesora Osmana Achmatowicza za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Wydziale Chemicznym przyznano Karolinie Korzyckiej za pracę magisterską (opiekun prof. Elżbieta Sochacka) oraz Sylwii Kucharz za pracę inżynierską (dr inż. Agnieszka Dzierzgowska). Nagroda im. Prof. Władysława Kuczyńskiego za najlepszą pracę magisterską na kierunku Budownictwo trafiła do mgr. inż. Rafała Mikiela (opiekun doc. dr inż.Marcin Wieczorek) i mgr inż. Moniki Stanisławskiej (opiekun prof. Maria Kamińska i mgr inż. Łukasz Sowa). Nagrodę Klubu 500-Łódź za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Organizacji i Zarządzania otrzymał mgr inż. Paweł Rojewski (opiekun dr inż. Irena Jałmużna). Nagroda im. Profesora Mieczysława Serwińskiego za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska została przyznana mgr. inż. Piotrowi Markiewiczowi (opiekun dr inż. Robert Adamski).
W tym roku przyznano też Nagrodę im. prof. Józefa Łapińskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu Papiernictwa. Nagrodę I stopnia otrzymała mgr inż. Paulina Surma (opiekun dr hab. inż. Barbara Surma-Ślusarska, prof. PŁ), a nagrody II stopnia: mgr inż. Marzena Kawecka (opiekun prof. Kazimierz Przybysz) i mgr inż. Przemysław Świderski (opiekun dr inż. Rolisław Rogut).

125 tys. złotych trafi do jednostek laureatów konkursu o Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej. Celem konkursu jest promowanie badań prowadzących do wdrożeń oraz wybitnych osiągnięć kadry PŁ, aktywizacja działalności badawczej i publikacyjnej, a także wspieranie rozwoju młodej kadry Uczelni. Lista laureatów konkursu za osiągnięcia w 2011 r.: W konkursie o nagrodę za najwyższą liczbę cytowań zwycięzcą został po raz kolejny prof. Stanisław Ledakowicz, dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Wg bazy Scopus prace prof. Ledakowicza w 2011 r. były cytowane 155 razy. Laureatem konkursu o nagrodę dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2011 r. został prof. Piotr Paneth, dziekan Wydziału Chemicznego. Jest on autorem 9 publikacji, w wysoko punktowanych przez MNiSW periodykach. Nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie przyznana została zespołowi pod kierownictwem dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika, prof. nadzw. Zespół składa się z pracowników Instytutu Maszyn Przepływowych Wydziału Mechanicznego oraz Katedry Procesów Cieplnych
i Dyfuzyjnych Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Projekt o wartości około 2 milionów zł prowadzony był dla firmy „Eurocopter”.
Konkurs o nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji wygrała 26-letnia mgr inż. Katarzyna Ebenryter z Wydziału Chemicznego.
Nagroda za interdyscyplinarne osiągnięcie naukowe przyznana została dr hab. inż. Joannie Kałużnej-Czaplińskiej z Wydziału Chemicznego. Osiągnięciem naukowym jest wprowadzone w Klinice Zaburzeń Rozwoju Navicula-Centrum oznaczanie wybranych metabolitów w moczu dzieci autystycznych, jako jednej z nieinwazyjnych form pomocnych w terapii autyzmu.
O tym jaka jest PŁ w 67. roku istnienia można też było przeczytać w specjalnie przygotowanym na ten dzień dodatku do „Gazety Wyborczej”. Ośmiostronicowe wydawnictwo zostało rozłożone w auli im. Sołtana i było z zainteresowaniem czytane przez pracowników i studentów.

 

  • Ewa Chojnacka