szoslandUr. 16.01.1925. Absolwent Wydziału Włókienniczego, mgr inż. włókiennik (1952), dr nt (1962), dr hab. (1966), prof. nadzw. (1973), prof. zw. (1986), Dr h.c. MGAT, Dr h.c. PŁ.; kierownik Katedry Tkactwa, dyr. Instytutu Mechanicznej Technologii Włókna (25lat), dziekan Wydz. Włókienniczego PŁ (trzy kadencje);  wypromował ponad 1200 magistrów i inżynierów.

 

Autor wielu monografii, artykułów naukowych, podręczników i skryptów. Współautor Poradnika Inżyniera Włókiennika, Encyklopedii Powszechnej PWN, Encyklopedii Techniki - Przemysłu Lekkiego. Wykreował specjalność Architektura Tekstyliów. Organizator szeregu konferencji. Promotor 21 prac doktorskich, z których 7 osób zostało docentami, a 5 profesorami.  Członek: Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Komitetu Budowy Maszyn PAN, Oddziału Łódzkiego PAN, członek założyciel Akademii Inżynierskiej w Polsce. Współorganizował, przewodniczył większości rad naukowych placówek badawczych włókienniczych; członek: Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej (CK) ds. Kadr Naukowych, Prezydium Rady  Społ. - Gosp. przy Sejmie PRL, Rady Konsult. przy Przewodniczącym Rady Państwa, 14 lat wiceprezes , 25 lat prezes, od 1992 Honorowy Prezes SWP; kreator Wystawy Włókiennictwa w USA, 2 Zjazdów Polonijnych, Centrum Naukowego Włókiennictwa przy Oddz. Łódzkim PAN, imprezy TEXTILCROSS. Przewodniczący Rady Głównej NOT (3 kadencje), współorganizator 7 Kongresów NOT. Odznaczony Krzyżami: Kawaler., Oficer., Komandor. i Komandorskim z Gwiazdą OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej; tytuł: Zasłużony  Nauczyciel PRL, Złote Odznaki: SWP, NOT. Nagrody naukowe: m.Łodzi, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Zaangażowany w działania Stowarzyszenia Wychowanków PŁ od początku działania SWPŁ, pomysłodawca idei „Złote Dyplomy” dla absolwentów PŁ. W poczet honorowych członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej został przyjęty na Krajowym Zjeździe SWPŁ w dniu 1 kwietnia 2011 roku.

Profesor Janusz Szosland zmarł 1 stycznia 2015 roku.

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt