Zarząd Koła Włókienników informuje, że zebranie członków Koła odbędzie się 21 marca 2017 roku (wtorek) o godzinie 16:00 w salce konferencyjnej w budynku przy Al.Politechniki 3a I piętro.

Gorąco zapraszamy członków na to zebranie, ponieważ zgodnie ze statutem, jest to zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Kadencja zarządu Koła upływa razem z kadencją władz naszego Stowarzyszenia Wychowanków PŁ w ramach którego działamy.

Porządek obrad naszego zebrania przewiduje:

  1. Wprowadzenie.
  2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Koła z działalności koła za lata 2011 – 2016.
  3. Dyskusja.
  4. Udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi.
  5. Podjęcie uchwał i zakończenie obrad.

Przewidywany czas zebrania ca 2 godziny

                                           W imieniu ustępującego Zarządu Koła

                                                    Janusz Pufal - przewodniczący