Zgodnie z zawiadomieniem zebranie odbyło się w Klubie Rektoratu i miało charakter sprawozdawczy z działalności Koła w roku 2015. Na zebranie przybyło 19 osób, a przewodniczył mu kol. Janusz Pufal.

Porządek zebrania przyjęty przez zebranych obejmował:

1. Sprawozdanie przewodniczącego Koła kol. Janusza Pufala z działalności w roku 2015.

2. Program działalności na rok 2016.

3. Dyskusja, wolne wnioski i sprawy różne.

 

Ad. p. 1 - Z różnych powodów działalność w roku 2015 nie była tak bogata jak w roku 2014. . Udało się jednak zorganizować dwa interesujące spotkania:

- Muzeum Włókiennictwa w miesiącu lutym,

- Zwiedzenia stoczni jachtowej firmy „Janmar” w Głownie w miesiącu maju.

Nie doszło do skutku planowane zwiedzenie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz nie odbył się spacer po ulicy Piotrkowskiej od ul. Narutowicza, Zielona do ulicy Tuwima i Andrzeja Struga. W ciągu roku odbyły się tylko dwa zebrania Zarządu Koła.

Ad. p. 2 – Po przedyskutowaniu w 2016 roku proponuje się:

- Obejrzenie i zwiedzenie farbiarni firmy „Biliński” w Konstantynowie Łódzkim,

- Zwiedzenie firmy produkującej motoszybowce w Łodzi w miesiącu maju,

- udział indywidualny w Dniach Nauki, Techniki i Sztuki w m. kwietniu,

- Spacerkiem po Piotrkowskiej c.d. Narutowicza / Tuwima w m. wrześniu,

- Zwiedzenie zakładu produkującego włókniny w Zgierzu (rezerwa),

- Zebranie sprawozdawcze z wykonania przyjętego planu na rok 2016 – m.listopad.

Przyjęty program na rok 2016 jest wyjątkowo bogaty w zamierzenia.

Ad. p. 3 – Dyskuja na temat programu na rok 2016 i naszej działalności była wyjątkowo ożywiona. Przewodniczący poinformował zebranych o stanie grobu prof. Władysława Bratkowskiego jaki był na Dzień Zmarłych oraz jak obecnie wygląda grób prof Tadeusza Żylińskiego. Podniesiono też zły stan pomnika prof. Leona Pfeifera. Kolega Tadeusz Czechowicz zgłosił problem objęcia ewentualną opieką koleżanek i kolegów włókienników żyjących w osamotnieniu. Przewodniczący poprosił zebranych o rozpoznanie tej sprawy wśród bliskich i znajomych.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy herbacie i kawie.

                                   Protokół sporządził kol. Stefan Workert - sekretarz

 

 

 

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt