Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym informujemy osoby, które złożyły deklarację członkowska SWPŁ o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdują się  podstawowe informacje na ten temat.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Łódzkiej (SWPŁ) z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. I. Skorupki 6/8.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w wyniku złożenia deklaracji członkowskiej SWPŁ.

O jakich danych mówimy?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez SWPŁ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, wyłącznie w celach dotyczących prowadzonej działalności statutowej.

Jakie są Twoje uprawnienia?

Zgodnie z RODO zgodę na przetwarzanie danych możesz w każdej chwili wycofać. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas wynikający wyłącznie z potrzeby działalności statutowej lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Cookies

Na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookies. Szczegółową informację na temat plików cookies i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

facebook ikona

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt